hoạt động khối chính quyền

Hội nghị giao ban và đánh giá cán bộ, công chức khối Văn hoá – Xã hội tháng 8 năm 2019
Ngày đăng 27/08/2019 | 19:53  | Lượt xem: 112

Sáng ngày 27/8/2019, tại phòng họp UBND Phường Phúc Đồng. Khối Văn hoá - Xã hội phường Phúc Đồng tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng tháng 8 năm 2019.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND, phụ trách khối Văn hóa - Xã hội phường; các đồng chí cán bộ công chức, viên chức khối Văn hóa xã hội.

Tại buổi đánh giá các bộ phận chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019. Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND phường, phụ trách khối Văn hoá – xã hội tiến hành đánh giá, kiểm điểm, nhận xét từng cá nhân, nêu các tồn tại, giải đáp các vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc của các đồng chí cán bộ công chức khối, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2019.  Đồng chí Phó chủ tịch yêu cầu trong thời gian tới toàn thể các bộ phận chuyên môn tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện tốt chế độ hội họp, văn hoá công sở; kiểm soát chặt chẽ công việc được giao theo kế hoạch, lịch công tác tuần và nhiệm vụ phát sinh, đột xuất đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng tốt; báo cáo kịp thời, chính xác với Lãnh đạo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Yêu cầu các bộ phận chuyên môn chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9/2019 cụ thể như sau:

Thực hiện tốt việc chi, trả chế độ trợ cấp hàng tháng người có công, đối tượng bảo trợ và công tác lao động, xã hội.

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động Tết trung thu cho trẻ em năm 2019.

Chuẩn bị các nội dung, văn bản phục vụ Đại hội Hội khuyến học phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện tốt mô hình tiếp nhận và trả kết quả, mô hình cơ quan điện tử, thực hiện tốt quy trình hành chính công, dịch vụ công mức độ 3, thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo quy định, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.