hoạt động khối chính quyền

Các tổ dân phố đồng loạt tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 25/05/2020 | 11:20  | Lượt xem: 194

Ngày 24/5/2020, các tổ dân phố trên địa bàn phường Phúc Đồng đã đồng loạt tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022. Tha

Tại Hội nghị tại các tổ dân phố có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể, công chức chuyên môn và đại diện các thành phần, lứa tuổi, tầng lớp nhân dân cử tri đại diện hộ gia đình tại các tổ dân phố. Sau phần tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020, các tổ dân phố thực hiện phần bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, Đảng uỷ đã chỉ đạo UBND, UB MTTQ phường thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch liên tịch số 92/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 09/4/2020 về tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022. Ban hành quyết định công bố ngày bầu cử; Việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử; Thành lập các tổ bầu cử tại các tổ dân phố, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, các nội dung về công tác bầu cử; đồng thời đã làm tốt công tác tuyên truyền về quy trình tổng kết hoạt động tổ dân phố; thời gian bầu cử tổ trưởng tổ dân phố; về tiêu chuẩn của tổ trưởng tổ dân phố theo quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Ảnh: UBND phối hợp với UBMTTQ  phường tổ chức họp triển khai công tác tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020 và bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022

Từ ngày 20/4/2020, phường đã chỉ đạo sát sao các tổ dân phố, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác bầu cử.  Để chuẩn bị cho công tác nhân sự tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác mặt trận các tổ dân phố đã tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình các bước về công tác nhân sự, thống nhất cùng cấp ủy chi bộ và báo cáo thường trực UBND – UBMTTQ phường Phúc Đồng và báo cáo tại hội nghị cử tri để bầu những người thật sự có uy tín và năng lực, tiếp tục điều hành tốt mọi công việc ở tổ dân phố theo đúng quy trình bầu tổ trưởng dân phố tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội. Đã thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và nhà văn hóa các tổ dân phố danh sách ứng cử viên, cử tri và tài liệu văn bản liên quan đến công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri nghiên cứu, lựa chọn những người có uy tín, đủ tiêu chuẩn.

Ảnh: Cử tri tổ dân phố số 1 biểu quyết bầu tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, công tác tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn phường Phúc Đồng đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy trình về công tác bầu cử Tổ trưởng tại các tổ dân phố đảm bảo đúng quy định về số lượng, nhân sự và tỷ lệ cử tri đi bầu. Nhân dân phát huy trách nhiệm, dân chủ, đi dự và bầu tổ trưởng tổ dân phố đông đủ. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường ổn định, không có phát sinh phức tạp, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Quá trình bầu cử được chuẩn bị chu đáo, tiến hành chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định, không để xảy ra phức tạp, khiếu kiện

Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đến từng tổ dân phố và nhân dân

Một số hình ảnh tại các tổ dân phố

Ảnh: Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022 tại tổ dân phố số 4
Ảnh: Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022 tại tổ dân phố số 5
Ảnh: Cử tri tổ dân phố số 10 bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022