hoạt động khối chính quyền

Ban Pháp chế HĐND phường giám sát công tác tuyển quân năm 2020.
Ngày đăng 05/06/2020 | 17:32  | Lượt xem: 616

Chiều ngày 05/06/2020, Ban Pháp chế HĐND phường đã tổ chức giám sát công tác tuyển quân năm 2020.

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-BPC ngày 22/05/2020 của Ban Pháp chế HĐND phường Phúc Đồng về giám sát công tác tuyển quân năm 2020.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường; đồng chí Phó chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Ban Pháp chế HĐND và đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường.

Hình ảnh: Ban Pháp chế HĐND phường giám sát công tác tuyển quân năm 2020

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Tuân  – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường báo cáo kết quả thực hiện công tác Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Để thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm Ban chỉ huy quân sự phường đã tham mưu cho UBND phường ban hành Kế hoạch về công tác quân sự địa phương và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các lĩnh vực trong quân sự địa phương. Tổng số các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020 trên địa bàn phường là 340 nam công dân. Trong đó: Nam công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ theo khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự: 245 nam công dân; Nam công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị đạo đức theo Thông tư 50: 04 nam công dân; Nam công dân đề nghị danh sách gọi khám tuyển sức khoẻ tại Trạm y tế phường: 91 nam công dân (trong đó có 63 nam công dân có trình độ Trung cấp; Cao đẳng; Đại học). Đã tổ chức khám sức khoẻ sơ tuyển cho các nam công dân: 72/91 nam công dân đến khám sức khoẻ sơ tuyển (19 nam công dân tiếp tục nộp giấy xác nhận xin tạm hoãn của nhà trường). Kết quả: Đạt sức khoẻ sơ tuyển là 27 công dân; không đủ sức khoẻ là 45 nam công dân. Theo chỉ tiêu kế hoạch giao quân của phường Phúc Đồng năm 2020 là 06 công dân, do vậy Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã lựa chọn và chốt với Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận phát lệnh gọi 18 công dân khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự quận. Kết quả công dân đủ sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự: 12/18 nam công dân.Theo chỉ tiêu gọi nhập ngũ năm 2020 được giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức họp, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ cho 06 công dân (trong đó có 04/06 công dân nhập ngũ viết đơn xung phong nhập ngũ; 02 công dân có trình độ Đại học). Năm 2020 UBND phường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và được UBND quận tặng giấy khen trong công tác tuyển quân năm 2020.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi của các thành viên trong đoàn đối với đơn vị giám sát, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hằng -Trưởng Ban pháp chế -Trưởng đoàn giám sát có nhận xét: UBND phường đã nghiêm túc triển khai kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND phường. Báo cáo được chuẩn bị theo đúng nội dung kế hoạch, đề cương yêu cầu. Trong công tác Quân sự địa phương đã phát huy tốt vai trò tham mưu của Ban chỉ huy quân sự phường và các ban, ngành đoàn thể, các Tổ dân phố; Tổ chức thực hiện các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 chặt chẽ, nghiêm túc đúng luật.