hoạt động khối chính quyền

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C.14/TH1, C.14/THCS1 thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/200
Ngày đăng 18/06/2020 | 13:40  | Lượt xem: 297

Ngày 17/6/2020, tại phòng họp tầng 2, Phường Phúc Đồng đã tổ chức buổi làm việc để lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C.14/TH1, C.14/THCS1 thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/200 và Điều chỉnh cục bộ ô đất ký hiệu NT6, TH2, THCS2 thuộc Quy hoạch chi tiết KĐT Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Chủ trì buổi làm việc do đồng chí Hoàng Hữu Lợi- Phó Chủ tịch UBND phường; Dự buổi làm việc đồng chí Đỗ Chí Cường – Cán bộ Ban quản lý DAĐTXD phụ trách dự án, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ địa chính xây dựng, đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 1,2,3, đơn vị tư vấn.

Tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Hữu Lợi đã thông qua các văn bản chỉ đạo về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư để thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ. UBND phường đã thực hiện công khai hồ sơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch  từ ngày 21/5/2020. Đồng thời UBND phường đã phát phiếu lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C.14/TH1, C.14/THCS1. Đến nay tổng số phiếu thu về đều nhất trí với việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng giải thích rõ thêm việc điều chỉnh quy hoạch  với lý do: Quy hoạch đã được phê duyệt thì chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng, số lớp không đáp ứng đủ nhu cầu học tập trường chất lượng cao trên địa bàn, trong khi quỹ đất xây dựng ngày càng hạn hẹp. Để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tốc độ phát triển nhanh của khu vực thì cần điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với việc xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở sẽ nâng tầng cao từ 03 tầng lên 04 tầng, mật độ xây dựng đạt 40%

Kết luận hội nghị các thành viên đều nhất trí với việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C.14/TH1, C.14/THCS1 thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/200 và Điều chỉnh cục bộ ô đất ký hiệu NT6, TH2, THCS2 thuộc Quy hoạch chi tiết KĐT Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500. Đây sẽ là dự án trọng điểm góp phần đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng ngày càng nâng cao.