hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Đồng giám sát công tác quản lý trật tư xây dựng, thu thuế xây dựng trên địa bàn phường.
Ngày đăng 20/08/2020 | 14:49  | Lượt xem: 99

Sáng ngày 20/8/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng tổ chức giám sát Uỷ ban nhân dân phường về công tác quản lý trật tự xây dựng, thu thuế xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng.

Dự và chủ trì buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND - Trưởng đoàn Giám sát, các đồng chí là thành viên Đoàn giám sát, các đồng chí Lãnh đạo UBND phường, công chức phụ trách chuyên môn liên quan.

Hình ảnh: Đoàn giám sát HĐND phường giám sát UBND phường về công tác Trật tự xây dựng và thu thuế xây dựng trên địa bàn phường

Đoàn giám sát đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Long – Công chức Thanh tra xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, thu thuế xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng. Qua đó, UBND phường luôn xác định công tác quản lý TTXD và thu thuế xây dựng trên địa bàn phường là nhiệm vụ trọng tâm. Trong 7 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phường có 112 hộ xây dựng, cải tạo sửa chữa được cấp phép, không có công trình xây dựng không phép; Tổng số thu thuế xây dựng: 88 trường hợp với số tiền: 975.565.905đ trong đó: 01 công trình có hợp đồng nhân công, 09 công trình dưới ngưỡng 100 triệu tiền nhân, 05 công trình sửa chữa nhỏ, 09 công trình đang đôn đốc; Tổng số trường hợp đã xử lý vi phạm (lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng, không che chắn công trình xây dựng): 25 trường hợp, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền: 18.750.000đ;

Đoàn giám sát đã nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn về các nội dung giám sát. Vẫn còn tình trạng tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xây dựng công trình không che chắn

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện và các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát. Lãnh đạo UBND phường thống nhất với các nội dung, đánh giá cao hiệu quả cũng như việc xác định trọng tâm công tác giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân phường tại các thời điểm. Việc giám sát của Hội đồng nhân dân phường có ý nghĩa quan trọng, đưa ra những ý kiến, giải pháp, chỉ ra tồn tại để UBND phường khắc phục hoàn thành tốt hơn về công tác Trật tự xây dựng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Giám sát ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường, đồng thời nêu ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới và đề nghị UBND phường tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Trật tự xây dựng, không để tình trạng xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý đúng Pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện chủ đề của Quận Long Biên “Vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp- văn minh”, duy trì công tác giám sát thường xuyên đối với công tác quản lý TTXD tại các tổ dân phố không để tình trạng các hộ xây dựng tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng đường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ngành Đoàn thể, tổ dân phố, tiếp nhận thông tin phản ánh giám sát của MTTQ, các ngành Đoàn thể, tổ dân phố xử lý kịp thời cương quyết với các trường hợp cố tình vi phạm về Trật tự xây dựng.

- Trong quá trình giám sát những nội dung, vấn đề chưa rõ đoàn giám sát phối hợp với các Tổ dân phố sẽ tiến hành giám sát tại thực địa.

- Đề nghị UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với đoàn giám sát để thực hiện nội dung giám sát đạt hiệu quả./.