hoạt động khối chính quyền

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng làm việc với các Tổ dân phố về công tác quản lý trật tự xây dựng và thu thuế xây dựng trên địa bàn phường.
Ngày đăng 20/08/2020 | 21:46  | Lượt xem: 124

Trong các ngày từ 12,13,14,19/08/2019 Đoàn giám sát HĐND phường tổ chức làm việc với các Tổ dân phố về công tác quản lý trật tự xây dựng và thu thuế xây dựng trên địa bàn phường.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 14/07/2020 của HĐND phường Phúc Đồng về việc giám sát công tác trật tự xây dựng và thu thuế xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng

Đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi làm việc cùng các đồng chí trong Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội; Các đồng chí cán bộ chuyên môn UBND phường; Các ông, bà Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận các Tổ dân phố.

Hình ảnh: đoàn giám sát HĐND phường làm việc với TDP số 4,5 về công tac TTXD

Đoàn giám sát HĐND phường đã có buổi làm việc với các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận các Tổ dân phố về công tác quản lý trật tự xây dựng và thu thuế xây dựng trên địa bàn phường kết quả:

Về công tác Trật tự xây dựng: Cơ bản các công trình đều xin phép và được cấp phép trước khi xây dựng, thực hiện việc niêm yết giấy phép tại chân công trình; cán bộ TTXD phường đã phối hợp với TDP thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn không để phát sinh các công trình xây dựng không phép, trái phép; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về tập kết nguyên vật liệu không đúng nơi quy định, không che chắn đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý TTXD trên địa bàn phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc bàn giao giấy phép xây dựng của các hộ gia đình cho Tổ trưởng các tổ dân phố chưa được đầy đủ theo quy định.

Vẫn còn hiện tượng một số hộ gia đình xây dựng tập kết vật liệu xây dựng, đổ phế thải rắn không đúng nơi quy định.

Một số hình ảnh khác:

Hình ảnh: Đoàn giám sát HĐND phường làm việc với TDP số 6,7

Hình ảnh: Đoàn giám sát làm việc với TDP số 8,10