hoạt động khối chính quyền

Công bố và triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Hoàn chỉnh HTKT tuyến mương và bãi đỗ xe tại ô QH C.11/P5 phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 26/08/2020 | 18:37  | Lượt xem: 107

Ngày 25/08/2020, tại phòng họp tầng 2, UBND phường Phúc Đồng đã tổ chức công bố và triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Hoàn chỉnh HTKT tuyến mương và bãi đỗ xe tại ô QH C.11/P5 phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Hữu Khanh – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Hữu Lợi- Phó chủ tịch UBND phường, đồng chí Lê Thanh Uyên - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường; Trưởng các ban, ngành đoàn thể phường; Cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Cán bộ Địa chính xây dựng, đơn vị thi công.

Tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Hữu Lợi đã công bố các văn bản pháp lý thực hiện dự án. Đồng chí Nguyễn Mậu Lâm – Cán bộ Ban quản lý dự án đã triển khai các nội dung chi tiết việc thực hiện dự án về vị trí, ranh giới dự án, hệ thống mương thoát nước. Dự kiến tiến độ giải phóng mặt bằng từ 09/2020 đến 2021.

          Sau khi nghe nội dung triển khai dự án. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đóng góp ý kiến. UBND phường thống nhất một số nội dung như sau:

Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với UBND phường trong công tác giải phóng mặt bằng như: đo đạc, kiểm đếm cây cối hoa màu trên đất. Trong quá trình thi công đề nghị đơn vị cam kết tuân thủ các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như an ninh trong quá trình thi công.