hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Đồng kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid - 19 chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021 tại các cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn.
Ngày đăng 04/09/2020 | 11:52  | Lượt xem: 109

Ngày 03/9/2020, UBND phường Phúc Đồng đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021 tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn phường Phúc Đồng.

Thực hiện Công văn số 1690/UBND-YT ngày 25/8/2020 của UBND quận Long Biên về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch CoVid - 19 chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.

Ngày 03/9/2020, UBND phường đã tiến hành kiểm tra 6 cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn về công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch CoVid - 19 chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – Phó chủ tịch UBND phường, Trạm y tế, Văn hóa thông tin, Lao động thương binh xã hội.

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tại 01 trường mầm non tư thục và 6 nhóm trẻ trên địa bàn phường gồm: Trường mầm non tư thục Ngôi sao xanh; Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập: Tương lai trẻ em, Ngôi Sao xinh, Khủng long của bé, Sao bé thơ, Đồ rê mí, Ngôi nhà hạnh phúc.

Hình ảnh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhóm lớp mầm non Tương lai trẻ

Đoàn kiểm tra đã thực hiện nội dung kiểm tra theo hướng dẫn liên ngành số 2686/HDLN:GDĐT-YT ngày 25/8/2020 của Sở giáo dục & Đào tạo và Sở y tế về việc phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021. Rà soát đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 hiện có của trường và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ giáo dục &Đào tạo; Kiểm tra về an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với bếp ăn của cơ sở giáo dục và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo công văn số 964/ATTP-ATTP-NĐTP ngày 23/4/2020 của Cục an toàn thực phẩm – Bộ y tế về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong phòng chống dịch COVID-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục.

Hình ảnh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại nhóm lớp mầm non Sao bé thơ

Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận sự chủ động, tích cực, bám sát vào phương án hướng dẫn của cấp trên, các biện pháp phòng, chống dịch CoVid - 19 trong việc đón nhận trẻ của các nhóm lớp; Cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế; sổ theo dõi nhiệt độ hàng ngày của trẻ. 100% các nhóm lớp có phòng cách ly đảm bảo đúng quy định. Dán tờ rơi, pane về phòng, chống dịch ở nơi dễ nhìn, dễ nhận biết và trong từng phòng học…

Hình ảnh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại nhóm lớp mầm non Đồ rê mí

Hình ảnh: Kiểm tra về công tác ATTP tại nhóm lớp mầm non Ngôi sao xinh

Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra những nội dung cần phải khắc phục như một số cơ sở vẫn chưa ghi đầy đủ sổ theo dõi trẻ 3 lần/ngày, chưa có sổ theo dõi thân nhiệt của người chế biến thực phẩm. UBND phường đã nghiêm túc đánh giá và yêu cầu các nhóm lớp cần hoàn thiện, bổ sung để đảm bảo đủ các điều kiện, phù hợp với các điều kiện, tiêu chí trong công tác phòng, chống dịch CoVid - 19 cho năm học mới 2020 - 2021./.