hoạt động khối chính quyền

UBND phường họp giao ban báo cáo, rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.
Ngày đăng 18/09/2020 | 16:50  | Lượt xem: 79

Sáng ngày 18/9/2020, UBND phường Phúc Đồng tổ chức họp giao ban báo cáo, rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND phường; Công chức các bộ phận chuyên môn UBND phường.

Hình ảnh: Hội nghị giao ban báo cáo, rà soát các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2020

Theo báo cáo các chỉ tiêu pháp lệnh quận giao từ đầu năm 2020, đã cơ bản hoàn thành 7/12 chỉ tiêu, trong đó có 05 chỉ tiêu chưa có tỷ lệ so sánh tổ chức thực hiện vào cuối năm (chỉ tiêu về số hộ thoát nghèo trong năm; Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"; Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc và Bảo hiểm thất nghiệp; Tốc độ tăng tham gia BHXH tự nguyện). Đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách 9 tháng đầu năm đã đạt và vượt chỉ tiêu quận giao 208%.

Tại hội nghị các bộ phận chuyên môn cũng nêu ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch được giao và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2020.

Kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND phường đã đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác, đưa ra các tồn tại, hạn chế để các đồng chí cán bộ, công chức có biện pháp khắc phục, sửa chữa, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Phó chủ tịch UBND phường cũng yêu cầu cán bộ, công chức kiểm soát thực hiện các các nội dung công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương./.