hoạt động khối chính quyền

Hội Khuyến học phường Phúc Đồng triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội khuyến học và tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
Ngày đăng 22/09/2020 | 08:41  | Lượt xem: 74

Chiều ngày 21/9/2020, tại phòng họp UBND phường, Hội Khuyến học phường Phúc Đồng tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội khuyến học và tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 và thông qua danh sách tổ chức, cá nhân được khen thưởng trong công tác khuyến học phường

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch hội Khuyến học phường, Ban giám hiệu các nhà trường cùng sự có mặt của các thành viên Ban chấp hành hội Khuyến học phường

Tại Hội nghị, các thành viên đã nghe triển khai các kế hoạch công tác tổ chức Ngày khuyến học và tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 bao gồm các nhiệm vụ như: Công tác xây dựng Báo cáo Tổng kết năm 2019; Diễn văn phát động ngày hội Khuyến học; Công tác chuẩn bị, chương trình, kịch bản tổ chức, công tác thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và ngày hội khuyến học năm 2020. Đồng thời, thường trực BCH Hội cũng thông qua danh sách tổ chức, cá nhân được khen thưởng trong công tác khuyến học phường

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch hội Khuyến học phường chủ trì hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch hội Khuyến học phường đã giải đáp các thắc mắc và phân công nhiệm vụ cho Ban giám hiệu các nhà trường, các thành viên Ban chấp hành Hội khuyến học phường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết chung sức, chung lòng, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức tốt Ngày hội khuyến học và tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020./.