hoạt động khối chính quyền

Ban Pháp chế HĐND phường Phúc Đồng giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2020.
Ngày đăng 23/09/2020 | 17:43  | Lượt xem: 66

Chiều ngày 23/09/2020, Ban Pháp chế HĐND phường đã tổ chức giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2020.

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-BPC ngày 08/9/2020 của Ban Pháp chế HĐND phường Phúc Đồng về giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2020.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường; đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Ban Pháp chế HĐND và cán bộ phụ trách chuyên môn về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Ảnh: Ban Pháp chế HĐND phường giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thành Trung – Công chức Tư pháp hộ tịch phường báo cáo kết quả về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của UBND phường 8 tháng đầu năm 2020. Trong thời gian qua, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nhiều biện pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đã tổ chức thực hiện theo đúng quy định về tiếp dân, giải quyết đơn thư phân công lịch trực của lãnh đạo, của đại biểu hội đồng nhân dân vào các ngày thứ hai trong tuần, cán bộ tiếp dân trực thường xuyên tiếp nhận đơn thư, phản ánh, kiến nghị, phân loại xử lý và đề xuất lãnh đạo trong việc giải quyết các vụ việc.Trong 8 tháng đầu năm UBND phường đã tổ chức thực hiện tiếp công dân:

- Tiếp định kỳ: 34 ngày và đã tiếp 06 lượt tiếp với số công dân được tiếp là 08 công dân

Về nội dung tiếp công dân: 01 trường hợp phản ánh về việc tranh chấp đất đai; 01 đề nghị cung cấp thông tin về dự án hồ Tân Thụy; 01 đề nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án sân golf và dịch vụ Long Biên, 01 đề nghị xem xét lại một số nội dung đến dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc quy hoạch C15/LX1; 01 đề nghị có biện pháp đảm bảo ANTT và tài sản cho nhân dân; 01 trường hợp phản ánh về việc tập kết rác thải gần khu đô thị mới Sài Đồng. Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo UBND phường đã tiếp thu, trả lời trực tiếp những vấn đề công dân phản ánh và hỏi. Giao cho bộ phận chuyên môn xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tiếp công dân thường xuyên: Công chức Tư pháp- Hộ tịch thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên các ngày trong tuần, trong 8 tháng đầu năm không có công dân đến kiến nghị, phản ánh.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi của các thành viên trong đoàn đối với đơn vị giám sát, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hằng -Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng đoàn giám sát có nhận xét: UBND phường đã nghiêm túc triển khai kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND phường. Báo cáo được chuẩn bị theo đúng nội dung kế hoạch, đề cương yêu cầu. Công tác chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả các văn bản, kế hoạch theo hướng dẫn của quận, thành phố; đã xây dựng và ban hành nội quy tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Công tác tổ chức thực hiện được UBND phường triển khai đầy đủ, cụ thể đảm bảo thời gian tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong báo cáo cần phân loại rõ đơn thư theo lĩnh vực và lưu hồ sơ theo đúng quy trình giải quyết đơn thư. Kết quả giải quyết đơn thư phải nêu rõ về thời gian kết quả giải quyết đơn ./.