hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Đồng giao ban tổ trưởng tổ dân phố 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 08/10/2020 | 07:07  | Lượt xem: 44

Chiều ngày 07/10/2020, tại phòng họp tầng 2, UBND phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban tổ trưởng các tổ dân phố, các ngành đoàn thể, các đơn vị hiệp quản 9 tháng đầu năm 2020

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trạm Y tế phường cùng các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn và các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố.

Tại hội nghị, UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thu,chi 9 tháng đầu năm. Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn cũng đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020; thông báo kết quả thu các loại thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe và tiếp thu các ý kiến của các thành phần dự họp. Đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị đã lắng nghe, giải đáp một số thắc mắc, chỉ đạo và giao nhiệm vụ các bộ phận chuyên môn sớm kiểm tra thực tế, giải quyết có hiệu quả các kiến nghị từ các tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, trọng tâm công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng; tiếp tục thực hiện các nội dung Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh./.