hoạt động khối chính quyền

Ban Pháp chế HĐND phường Phúc Đồng tái giám sát thực hiện mô hình “Một cửa thân thiện, gần dân” phường 9 tháng đầu năm 2020.
Ngày đăng 09/10/2020 | 09:50  | Lượt xem: 64

Sáng ngày 09/10/2020, Ban Pháp chế HĐND phường đã tổ chức tái giám sát thực hiện mô hình “Một cửa thân thiện, gần dân” phường Phúc Đồng 9 tháng đầu năm 2020

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường; đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Ban Pháp chế HĐND và cán bộ phụ trách chuyên môn UBND phường.

Hình ảnh: Ban Pháp chế HĐND phường giám sát thực hiện mô hình “Một cửa thân thiện, gần dân” phường Phúc Đồng

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Dịu - Công chức Văn phòng thống kê phường báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Một cửa thân thiện, gần dân” 9 tháng đầu năm 2020.

Trong thời gian qua, UBND phường đã tập trung quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung xây dựng mô hình "Một cửa thân thiện, gần dân". Bố trí cán bộ tiếp dân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt đáp ứng yêu cầu công việc, kỹ năng giao tiếp với công dân. Nắm rõ và hiểu đúng các quy trình, quy định về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Các đồng chí tại bộ phận một cửa luôn có ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành tốt nội quy cơ quan, thời gian làm việc, luôn có tác phong nhiệt tình trong hướng dẫn và phục vụ người dân khi đến giao dịch công việc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua đó đã nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa và hệ thống chính trị .

Để công tác cải cách hành chính, mô hình một cửa thực sự thân thiện gần dân UBND Phường Phúc Đồng luôn chú trọng đến ứng dụng công nghệ thông tin, coi đó là giải pháp tối ưu; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại bộ phận một cửa được thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả trên phền mềm công nghệ thông tin, đã cập nhật kịp thời và triển khai áp dụng các văn bản quy định mới về giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ nhật ký, mở hòm thư góp ý. Tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng.

Thông qua giám sát, đoàn giám sát rất ghi nhận sự cố gắng của UBND phường cũng như bộ phận một cửa đã đạt được những kết quả trong thời gian vừa qua, tuy nhiên đoàn giám sát cũng chỉ ra một số việc đề nghị với UBND phường cần quan tâm trong thời gian tới để phục vụ nhân dân khi đến giao dịch được tốt hơn đó là:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính và thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ công chức để nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tuân thủ các quy định về công khai, niêm yết và rà soát các thủ tục hành chính; cập nhật kịp thời những thông tin thay đổi của bộ Thủ tục hành chính chung để áp dụng, tránh sai sót. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”,

Có biện pháp phổ biến và hướng dẫn cán bộ, công dân trên địa bàn tiếp cận và tự thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3, 4 theo quyết định của UBND Thành phố.

Tăng cường sự phối kết hợp trong công tác giám sát của HĐND, MTTQ phường, các đoàn thể và nhân dân để công tác cải cách hành chính của phường ngày càng đạt hiệu quả cao.