hoạt động khối chính quyền

Ban bầu cử đại biểu HĐND quận, đơn vị số 7 (Phường Phúc Đồng, Sài Đồng) họp phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử.
Ngày đăng 04/03/2021 | 09:55  | Lượt xem: 57

Sáng ngày 03/03/2021, Ban bầu cử đại biểu HĐND quận tại đơn vị số 7 (Phường Phúc Đồng, Sài Đồng) họp dự kiến chương trình và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban bầu cử.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận, các đồng chí trong Ban bầu cử đại biểu HĐND quận, đơn vị số 7 (phường Phúc Đồng, Sài Đồng).

Hình ảnh: Đ/c Vũ Thị Thân - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức, triển khai phân công nhiệm vụ cho các đ/c trong Ban bầu cử đơn vị bầu cử số 07 (phường Phúc Đồng, Sài Đồng)

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thân UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Bầu cử số 7 đã công bố Quyết định số 694/QĐ-UBBC ngày 25/02/2021 về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên – đơn vị số 7 (phường  Phúc Đồng, Sài Đồng) gồm 11 thành viên.

Hội nghị đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban bầu cử, nghe báo cáo của Ban chỉ đạo bầu cử phường Phúc Đồng và phường Sài Đồng về các nội dung đã triển khai theo Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 28/01/2021  của Ủy ban bầu cử quận Long Biên.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí chủ trì kết luận một số nhiệm vụ của Ban bầu cử như sau:

1. Ban chỉ đạo bầu cử phường triển khai thành lập các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, số lượng từ 11-21 người, lưu ý lựa chọn những người có sức khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm.

2. Xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

3. Đề xuất Ủy ban bầu cử về việc tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử phường.

4. Rà soát số lượng cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo số lượng cử tri từ 300 đến dưới 4000 cử tri/khu vực.

 5. Rà soát cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu (hạ tầng cơ sở, hòm phiếu, trang trí trực quan,…); bố trí địa điểm để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động.

6. Thông tin tuyền truyền kịp thời về công tác bầu cử.

7. Đảm bảo công tác phòng chống dịch trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

8. Triển khai lập và niêm yết danh sách cử tri, in và nhận thẻ cử tri, viêt, cấp phát thẻ. Lưu ý không để sót cử tri.

9. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân công các lực lượng và nắm bắt tình hình dư luận, nắm bắt các đối tượng. Chú trọng công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư. Đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu.

10. Chỉ đạo Văn phòng tiếp nhận và kiểm soát tài liệu nhận từ cấp trên. Niêm yết danh sách các đại biểu ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu.