hoạt động khối chính quyền

Sinh hoạt chi bộ tổ dân phố số 1 tháng 11/2020
Ngày đăng 04/11/2020 | 15:53  | Lượt xem: 29

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, tối ngày mùng 03/11/2020, tại nhà văn hoá tổ dân phố số 1, chi bộ tổ dân phố số 1 tổ chức sinh hoạt Chi bộ để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ chi bộ tháng 11 năm 2020

Chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ đồng chí Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1 và toàn thể đảng viên chi bộ 1 có mặt đầy đủ.

Ảnh: Đ/c Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư chi bộ thông qua bản thông tin nội bộ, tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội và nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên, tập trung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền cuộc vận động người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thông báo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Đảng uỷ phường tháng 10. Cũng tại buổi họp đồng chí Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ tháng10/2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020. Các đồng chí đảng viên dự sinh hoạt đã phát biểu 5 ý kiến, các ý kiến phát biểu thảo luận tập trung làm rõ hơn những kết quả đã đạt được của chi bộ trong tháng 10 năm 2020 là chi bộ đã chỉ đạo tổ dân phố tập trung thu thuế đất phi nông nghiệp, thực hiện tốt nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chủ đề xanh, sạch, đẹp, duy trì tốt tổng vệ sinh vào sáng thứ bẩy hàng tuần, tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2020. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng đường 30m và 14 hộ dân Hồ Tân Thuỵ. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tốt kế hoạch tự học tập tu dưỡng, rèn luyện của bản thân.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bình - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1 đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công,  thực hiện tốt chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp- văn minh” năm 2020.

Kết thúc, Chi bộ đã biểu quyết thông qua kết luận về thực hiện các nhiệm vụ tháng11/2020. Kết quả 100% đồng chí đảng viên biểu quyết nhất trí./.

Nguồn: Chi bộ tổ dân phố số 1