hoạt động khối chính quyền

UBND phường Phúc Đồng tổ chức họp kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020.
Ngày đăng 26/11/2020 | 16:22  | Lượt xem: 51

Chiều ngày 25/11/2020, UBND phường tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND quận Long Biên về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận Long Biên. UBND phường tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020.

Ảnh: Hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng năm 2020

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND; Đồng chí Hoàng Hữu Lợi – Phó chủ tịch UBND; Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – Phó chủ tịch UBND, cùng toàn thể Cán bộ, công chức, lao động hợp đồng UBND phường.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND phường, đồng chí Nguyễn Quang Toản - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường thông qua  Kế hoạch của UBND quận về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020 và quán triệt một số nội dung sau: Từng cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự đọc bản kiểm điểm; hội nghị tham gia ý kiến đóng góp; Chủ tịch UBND phường sẽ kết luận và quyết định mức độ xếp loại cán bộ, công chức. 

Cũng tại hội nghị 15 đồng chí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng phường đã tự đọc bản kiểm điểm cá nhân và tự đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ giao năm 2020. Hội nghị đã tham gia ý kiến đóng góp các mặt ưu điểm, tồn tại và định hướng giải pháp khắc phục trong năm 2021 cho từng đồng chí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng phường. Cuộc họp đánh giá cán bộ, công chức, lao động hợp đồng UBND phường được thực hiện nghiêm túc, khách quan, cụ thể và thực chất.

Kết quả trong tổng số 15 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng được đánh giá, phân loại có 4 đồng chí xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ;