hoạt động khối chính quyền

Kiểm điểm tiến độ rà soát Nhà ở xã hội trên địa bàn phường
Ngày đăng 18/11/2022 | 13:45  | Lượt xem: 28

Kiểm điểm tiến độ, kết quả kiểm tra đối tượng sử dụng nhà ở xã hội thực tế tại dự án Khu nhà ở xã hội B.8NXH

Thực hiện Quyết định số 8749/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND quận Long Biên về thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Quận; Văn bản số 2210/UBND-QLĐT, ngày 04/11/2022 của UBND quận Long Biên về kiểm tra, xử lý vi phạm nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội B.8NXH (chung cư Hope Residences) phường Phúc Đồng.

Các ngày từ 11 đến 15/11/2022, Tổ công tác tiến hành kiểm tra đối tượng sử dụng nhà ở xã hội thực tế tại dự án Khu nhà ở xã hội B.8NXH (chung cư Hope Residences).

Ngày 15/11/2022, UBND phường đã làm việc với tổ công tác về tiến độ, kết quả thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2210/UBND-QLĐT và tổng hợp số liệu gửi phòng Quản lý đô thị báo cáo UBND quận theo quy định.