hoạt động khối chính quyền

Làm việc về công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư Hope Residences
Ngày đăng 08/12/2022 | 15:00  | Lượt xem: 96

Kiểm điểm tiến độ thực hiện

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở UBND phường Phúc Đồng, Đồng chí Đinh Xuân Hùng – Chủ tịch BND phường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các nội dung trong công tác quản lý vận hành, sử dụng chung cư và một số kiến nghị của cư dân tại chung cư Hope Residences. Tham dự cuộc họp có đại diện phòng Quản lý đô thị Quận; đồng chí Chủ tịch UBMTTQ phường, An ninh quận, Công an phường và các đồng chí là Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 11,12; Ban quản trị chung cư, Chủ đầu tư.

Sau khi nghe các đơn vị, Ban quản trị, Chủ đầu tư, Tổ dân phố số 11,12 báo cáo nội dung công việc, kết quả và tình hình thực hiện công tác quản lý vận hành, sử dụng chung cư và một số kiến nghị của cư dân tại chung cư Hope Residences, ý kiến phát biểu của phòng Quản lý đô thị Quận.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường chỉ đạo, đề nghị các đơn vị khẩn trương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Công ty cổ phần Phát triển nhà phúc Đồng (Chủ đầu tư):

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ nhà chung cư, kinh phí bảo trì cho Ban quản trị trước ngày 10/12/2022;

- Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng ngoài chung cư cho cơ qua quản lý chuyên ngành của địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Ban quản trị chung cư Hope Residences:

- Có biểu phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên trong ban quản trị;

- Nhận bàn giao hồ sơ nhà chung cư, kinh phí bảo trì từ chủ đầu tư;

- Toàn bộ hồ sơ giao nhận, văn bản đi đến của Ban quản trị phải được lưu trữ, quản lý theo đúng quy định;

- Có văn bản đề nghị chủ đầu tư bàn giao hồ sơ, kinh phí bảo trì; trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ, kinh phí bảo trì theo quy định đề nghị Ban quản trị có văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Công khai minh bạch các loại quỹ, thuế, chứng từ trong quá trình hoạt động của Ban quản trị.

- Chuẩn bị các các nội dung phục vụ tổ chức họp hội nghị nhà chung cư (xin ý kiến cư dân các nội dung phục vụ cuộc họp); Báo cáo kết quả hoạt động, thu, chi tài chính của Ban quản trị, kết quả bảo trì và việc thu, chi, kinh phí bảo trì…

- Thực hiện văn bản số 2478/UBND-QLĐT ngày 05/12/2022 của UBND  quận Long Biên về yêu cầu hủy bỏ thông báo số 28/2022/TB-BQT ngày 28/11/2022 của Ban quản trị.

3. Đề nghị tổ dân phố số 11,12:

Phối hợp với Ban quản trị kịp thời tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh từ cư dân tới Đảng ủy, UBND phường để giải quyết, báo cáo theo quy định;

4. Đề nghị công an phường:

Thường xuyên cập nhật thông tin cư trú, nắm bắt thông tin tình hình an ninh trật tự, phối hợp với đội an ninh quận theo dõi tình hình tại chung cư.