hoạt động khối chính quyền

Làm việc với các đơn vị về giải pháp duy trì đảm bảo quản lý vận hành bảo trì thang máy tại chung cư Hope Residencec
Ngày đăng 06/01/2023 | 19:34  | Lượt xem: 55

Quản lý vận hành, bảo trì thang máy

Ngày 06 tháng 01 năm 2023 ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng tổ chức làm việc với các đơn vị gồm: Chủ đầu, tư đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị tòa chung cư Hope, tổ dân phố số 11, 12 về giải pháp duy trì bảo đảm hoạt động quản lý vận hành tòa nhà, duy trì kiểm định thang máy tại chung cư.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Tiến - phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường đề nghị tổ dân phố thường xuyên phản ánh các nội dung ý kiến từ cư dân tới UBND phường, đồng thời các đơn vị thống nhất các nội dung: Công ty vận hành tiếp tục hỗ trợ, thực hiện công tác quản lý vận hành tại tòa nhà theo nội dung biên bản đã ký giữa Công ty và Ban quản trị; Hỗ trợ Ban quản trị trong soạn thảo văn bản để Ban quản trị ký kết việc bảo trì, kiểm định thang máy với Công ty bảo trì trong tuần 02/2023.