hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Đồng làm việc với các tổ dân phố và các ngành về đối khớp số liệu và giao chỉ tiêu thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2021.
Ngày đăng 14/01/2021 | 15:27  | Lượt xem: 62

Sáng ngày 14/01/2021, tại phòng họp 1- UBND phường Phúc Đồng đã tổ chức buổi làm việc với các tổ dân phố, cộng tác viên dân số và công an phường thông báo, triển khai các nội dung thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp, chốt danh sách số hộ dân tại các tổ dân phố và thông qua số thu, số hộ phấn đấu tại các tổ dân phố năm 2021.

Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Hoàng Hữu Lợi - Phó chủ tịch UBND phường, bộ phận chuyên môn, công an phường và các đồng chí tổ trưởng, cộng tác viên dân số các tổ dân phố.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Lợi - Chủ tịch UBND phường thông qua các nội dung tổ chức thực hiện thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2021, nêu rõ lộ trình, tiến độ, thời gian thực hiện và các chỉ tiêu cụ thể của từng tổ dân phố.

 

Đồng chí Hoàng Hữu Lợi - PCT UBND phường chủ trì buổi làm việc 

 

Hội nghị đã có 09 ý kiến phát biểu, các ý kiến đều thống nhất chỉ tiêu kế hoạch giao và tiến độ thời gian thực hiện thu các quỹ do nhân dân đóng.

Thay mặt UBND phường, đồng chí Hoàng Hữu Lợi - Phó chủ tịch UBND phường yêu cầu bộ phận chuyên môn và các tổ dân phố thực hiện những nội dung sau:

- Thống nhất số liệu của các tổ dân phố, số liệu chênh lệch giữa các tổ dân phố và công an phường  đề nghị các tổ dân phố gửi danh sách chứng minh các hộ giảm so với số liệu của Công an theo dõi về bộ phận Kế toán phường trước ngày 20/01/2021 để tổng hợp.

- Đề nghị bộ phận Kế toán tổng hợp danh sách nhân hộ khẩu của các tổ dân phố báo cáo lãnh đạo UBND phường và tham mưu kế hoạch triển khai thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2021 trước ngày 30/01/2021.