hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao dự toán ngân sách năm 2021
Ngày đăng 12/01/2021 | 15:53  | Lượt xem: 65

Thực hiện Quyết định số 7668/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của quận Long Biên, sáng ngày 12/01/2021, tại phòng họp tầng 2 - UBND phường Phúc Đồng đã tổ chức hội nghị giao dự toán ngân sách năm 2021

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường, trưởng các ngành đoàn thể phường, bộ phận chuyên môn, Công an phường, Y tế phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Toản - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường thông qua Biểu phân bổ dự toán chi ngân sách phường năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, đoàn thể phường trong việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2020. Xác định năm 2021 là một năm rất quan trọng trong kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế - Xã hội, đồng chí lưu ý UBND phường thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cụ thể, chặt chẽ, tránh hình thức. Triển khai nghiêm túc các quy định về công tác quản lý, cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn của các ngành, trong đó đặc biệt quan tâm tới một số lĩnh vực như đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ tiến độ gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị

 

Thay mặt UBND phường, đồng chí Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch UBND phường tiếp thu và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường và sẽ cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng chí Chủ tịch UBND phường yêu cầu các ngành thực hiện nội dung sau:

- Các ngành, đoàn thể rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao, căn cứ kết quả thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ có lộ trình cụ thể gắn với kế hoạch thanh toán theo từng quý gửi bộ phận Kế toán - Tài chính, quyết toán đảm bảo đúng quy trình thanh toán nội bộ.