hoạt động khối chính quyền

Quyết định, bản vẽ điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/200 ô quy hoạch C15/THCS2, phường Phúc Đồng.
Ngày đăng 01/02/2023 | 10:03  | Lượt xem: 90

Điều chỉnh ô quy hoạch C15/THCS2, phường Phúc Đồng.

Ngày 09/12/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4691/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch một số ô quy hoạch trường học trên địa bàn quận Long Biên trong đó có ô quy hoạch C15/THCS2, phường Phúc Đồng (có bản vẽ quy hoạch điều chỉnh kèm theo).

Xem chi tiết tại đây