hoạt động khối chính quyền

Tổ dân phố số 4 tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng 14/11/2022 | 07:15  | Lượt xem: 70

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của UBND Quận Long Biên về tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn quận Long Biên;

Thực hiện Nghị quyết Chuyên đề số 192-NQ/ĐU ngày 06/09/2022 của Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về tổng kết hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn phường Phúc Đồng; Kế hoạch số 141/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 06/9/2022 của UBND-UBMTTQ phường Phúc Đồng về việc tổng kết hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn phường Phúc Đồng

Ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị tại tổ dân phố số 4

Ngày 13/11/2022, tại tổ dân phố số 4, phường Phúc Đồng đã tiến hành tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Minh Tiến – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường, ông Lê Ngọc Thanh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên phường, cảnh sát khu vực, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố đương thời, trưởng Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và 387/484 cử tri đại diện hộ gia đình tham dự. Tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền về quy trình tổng kết hoạt động tổ dân phố; bầu cử và thời gian bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố.

Ảnh: Đại biểu tặng hoa chúc mừng Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại tổ dân phố số 4

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 của tổ dân phố. Đã có 2 ý kiến phát biểu, tham luận tại hội nghị để đóng góp thêm kết quả với báo cáo tổng kết. Hội nghị đã thực hiện các bước theo quy trình của công tác bầu tổ trưởng tổ dân phố. Cử tri đại diện hộ gia đình đã thống nhất danh sách ngưởi ứng cử và bầu tổ trưởng tổ dân phố bằng hình thức giơ tay biểu quyết. Kết quả: cử tri đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Trọng Hồng tái cử chức danh tổ trưởng tổ dân phố được 387/484 cử tri bầu đạt 79,96% tổng số cử tri tổ dân phố

Ảnh: Cử tri biểu quyết bầu tổ trưởng tổ trưởng tổ dân phố số 4

Công tác tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại các tổ dân phố số 4 phường Phúc Đồng đã diễn ra đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm./.

Một số hình ảnh tại các hội nghị:

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại tổ dân phố số 4

 

Ảnh: Đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Hồng tái cử chức danh tổ trưởng tổ dân phố số 4