hoạt động khối chính quyền

Vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng tuyến đường 30m thuộc dự án C14
Ngày đăng 05/01/2023 | 18:04  | Lượt xem: 67

Ngày 05/01/2023, Tổ công tác vận động thuyết phục các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng đã tổ chức vận động vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng tuyến đường 30m thuộc dự án C14. Đến nay đã có 26/58 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

         UBND phường đã mời 04 hộ dân có đất tại tổ 2 chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trơ. Tại thời điểm vận động chỉ có 02/04 hộ có mặt. Tổ công tác đã tiến hành vận động các hộ, lập biên bản ghi nhận ý kiến của các hộ dân, làm căn cứ báo cáo UBND quận và Hội đồng bồi thường xem xét. Các hộ dân còn có ý kiến về đơn giá bồi thường thấp chưa sát với giá thị trường, điều chỉnh quy hoạch, bồi thường toàn bộ công trình khi bị cắt xén một phần, lấy đất trả đất.

           Tổ công tác đã giải thích cho các hộ và vận động các hộ chấp hành các quy định của pháp luật giải phóng mặt bằng. Đề nghị các hộ sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.