hoạt động khối chính quyền

Thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 và họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngày đăng 25/11/2021 | 14:47  | Lượt xem: 16

Sáng ngày 25/11/2021, tại phòng họp UBND phường, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo và Hội đồng xét duyệt phường đã tiến hành họp thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 và xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đợt 5.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Uyên-Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường , Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng- Phó Chủ tịnh UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo, Phó Chủ tịch hội đồng xét duyệt chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, các đồng chí cảnh sát khu vực các tổ dân phố là thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo, thành viên hội đồng tham gia xét duyệt.

Tại hội nghị đã thông qua kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, qua kết quả rà soát cuối năm 2021 trên địa bàn phường không có hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh. Trong năm 2021, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường đã trợ giúp được 03 hộ thoát cận nghèo. Hiện trên địa bàn phường còn 20 hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Về xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trên cơ sở căn cứ vào các các văn bản hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. Hội đồng xét duyệt phường đã tiến hành thẩm định 38 hồ sơ của người lao động không ký kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Qua kết quả xác minh, thẩm định tại các tổ dân phố. Hội đồng xét duyệt phường đã thống nhất đề nghị 36/37 người lao được được hỗ trợ mất việc làm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021của Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ là 1.500.000đ/người; 01 trường hợp cần xác minh lại thông tin, việc làm, nơi làm việc của người lao động.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Bích Hằng-PCT UBND phường, Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề nghị bộ phận LĐTBXH phường căn cứ vào ý kiến của các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố, các thành viên trong hội đồng tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố hướng dẫn người lao động sớm hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách và tham mưu văn bản gửi báo cáo đề nghị quận có quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các tổ dân phố tiếp tục theo dõi nắm bắt, rà soát những người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gặp khó khăn để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Trước đó, hội đồng xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tiến hành họp 04 lần và đã xét duyệt đề nghị quận có quyết định phê duyệt hỗ trợ được 356 người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với tổng số tiền đã hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm là 534 triệu đồng./.

Đ/C Phạm Thị Bích Hằng-PCT UBND phường phát biểu kết luận tại hội nghị