hoạt động khối chính quyền

Làm việc với các cơ sở kinh doanh, nhà hàng và dịch vụ ăn uống về việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường
Ngày đăng 18/06/2020 | 14:06  | Lượt xem: 133

Ngày 18/6/2020, tại phòng họp tầng 2, Phường Phúc Đồng đã tổ chức buổi làm việc với các cơ sở kinh doanh, nhà hàng và dịch vụ ăn uống về việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường

Chủ trì buổi làm việc do đồng chí Hoàng Hữu Lợi- Phó Chủ tịch UBND phường; Dự buổi làm việc có các cơ sơ nhà hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường, Cán bộ địa chính xây dựng, đơn vị tư vấn hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật

Tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Hữu Lợi đã thông qua văn bản chỉ đạo số 781/UBND-TNMT ngày 06/5/2020 của UBND quận Long Biên về việc yêu cầu các cơ sở kinh doanh, nhà hàng và dịch vụ ăn uống về việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

Đại diện đơn vị tư vấn là công ty cổ phần đầu tư Quốc Thịnh Vina đưa ra những tư vấn cụ thể về việc lắp đặt thiết bị xử lý tách mỡ trước khi xả ra môi trường cũng như chứng nhận thiết bị đạt quy chuẩn VN 14:2008/BTNMT đã được trung tâm môi trường và khoán sản phân tích lấy mẫu thử nghiệm.

Tại buổi làm việc, một số cơ sở đã đề nghị đơn vị tới khảo sát thực tế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho nhà hàng.

UBND phường đề nghị trong thời gian tới tất cả các cơ sở kinh doanh, nhà hàng và dịch vụ ăn uống thực hiện lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường. Đồng thời UBND phường sẽ phối hợp với Phòng TNMT quận tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định