hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Đồng làm tốt “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020
Ngày đăng 24/06/2020 | 16:31  | Lượt xem: 194

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2020, phường Phúc Đồng đã có hơn 3000 trẻ em tham gia với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”.

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Như chúng ta đã biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt. Bác thường xuyên quan tâm nhắc nhở và giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Qua các bài nói, bài viết và bằng những việc làm cụ thể, Người đã đặt nền tảng tư tưởng và nêu tấm gương sáng về việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Người cũng khẳng định rằng “Chăm sóc và giáo dục các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Trong những năm qua các cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương, các tổ dân phố thường xuyên quan tâm đến chăm sóc, bảo vệ trẻ em và coi đây là nội dung cơ bản của chiến lược con người, góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, hàng năm cứ vào dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khắp nơi trong cả nước lại dấy lên phong trào chăm sóc, giúp đỡ trẻ em. Hiện trên địa bàn phường có 9 tổ dân phố với hơn 3000 trẻ em, trong đó, có 41 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2020, với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”.

Để đảm bảo cho trẻ em có được sân chơi bổ ích, an toàn và lành mạnh, ngay từ đầu tháng 5 các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo và quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và những người làm công tác chăm sóc trẻ em về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trên toàn phường. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động trẻ em năm 2020 đến các tổ dân phố, các trường học nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình liên quan đến trẻ em; tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và cả cộng đồng thực hiện các quyền trẻ em, chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em dưới mọi hình thức; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện tạo điều kiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện. Kết quả, 100%  các tổ dân phố nghiêm túc tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo được quan tâm, hỗ trợ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; các nhà trường tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; các tổ dân phố đã thường xuyên rà soát, quản lý trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để giải pháp ngăn ngừa, trợ giúp kịp thời. Huy động sự tham gia của cả cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên các tổ dân phố trong việc phát hiện, thông báo các hành vi xâm hại, bạo lực, vi phạm quyền trẻ em. Đồng thời, tập trung giải quyết và can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả những trường hợp vi phạm quyền trẻ em và trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn; tuyên truyền và phát hơn 100 tờ rơi với các nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền phong phú, như: Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi, xâm hại trẻ em; An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ; Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em. Cũng trong dịp này UBND phường đã trích từ nguồn kinh phí xã hội hoá chăm sóc và bảo vệ trẻ em với số tiền 9.000.000đ để hỗ trợ cho các tổ dân phố tổ chức Lễ phát động Tháng hành động và trẻ em và tặng 39 suất quà các cấp đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường, với số tiền là: 8.900.000 đồng.

Có được kết quả trên, đó chính là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình với các hội, đoàn thể, tổ dân phố trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi, giải trí, nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích./.