hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Đồng giao ban tổ trưởng tổ dân phố tháng 11/2020
Ngày đăng 06/11/2020 | 17:14  | Lượt xem: 16

Sáng ngày 06/11/2020, tại phòng họp tầng 2, UBND phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban tổ trưởng các tổ dân phố, các ngành đoàn thể, các đơn vị hiệp quản tháng 11/2020

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Ban chỉ huy công an phường, Ban giám hiệu các nhà trường cùng các đồng chí Trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn và các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố.

Tại hội nghị, UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 10/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2020. Báo cáo tiến độ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe và tiếp thu 08 ý kiến của các thành phần dự họp. Đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị đã tiếp thu ý kiến, lắng nghe, giải đáp một số thắc mắc, chỉ đạo và giao nhiệm vụ các bộ phận chuyên môn, các đơn vị hiệp quản kiểm tra thực tế, giải quyết có hiệu quả các kiến nghị từ các tổ dân phố. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn phường đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định./.