hoạt động khối chính quyền

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan tổ chức, cá nhân về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C.15/TH thuộc phân khu N10 phục vụ lập dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Phúc Đồng (giai đoạn 2)
Ngày đăng 13/11/2020 | 11:34  | Lượt xem: 81

Sáng ngày 13/11/2020, tại phòng họp tầng 2, Phường Phúc Đồng đã tổ chức buổi làm việc để lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C.15/TH thuộc phân khu đô thị N10 phục vụ lập dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Phúc Đồng.

Chủ trì buổi làm việc do đồng chí Hoàng Hữu Lợi- Phó Chủ tịch UBND phường; Dự buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hữu Khanh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Lê Thanh Uyên – Chủ tịch UBMTTQ phường, đồng chí Đinh Thị Thoa – Hiệu trưởng trường tiểu học Phúc Đồng, đồng chí Đỗ Chí Cường – Cán bộ Ban quản lý DAĐTXD, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ địa chính xây dựng, đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 1,2,3, 4,5,6,7,8,10.

 Tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Hữu Lợi đã thông qua các văn bản chỉ đạo về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư để thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ. UBND phường đã thực hiện công khai hồ sơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch  từ ngày 16/10/2020. Đồng thời UBND phường đã phát phiếu lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C15/TH. Đến nay tổng số phiếu thu về đều nhất trí với việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng giải thích rõ thêm việc điều chỉnh quy hoạch với lý do: Quy hoạch đã được phê duyệt thì chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng, số lớp không đáp ứng đủ nhu cầu học tập trường chất lượng cao trên địa bàn, trong khi quỹ đất xây dựng ngày càng hạn hẹp. Để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tốc độ phát triển nhanh của khu vực thì cần điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với việc xây dựng trường tiểu học sẽ nâng tầng cao từ 03 tầng lên 04 tầng, mật độ xây dựng đạt 40%.

Ảnh: Họp kết thúc công khai lấy ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô C15/TH

Kết luận hội nghị các thành viên đều nhất trí với việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ ô quy hoạch ký hiệu C15/TH thuộc phân khu N10, tỷ lệ 1/200. Đây sẽ là dự án góp phần đáp ứng nhu cầu học tập cho trên địa bàn phường Phúc Đồng trong thời gian tới khi số lượng dân cư tăng lên với các dự án xây dựng