hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Quận Hội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 30/09/2020 | 10:26  | Lượt xem: 73

Sáng ngày 30/9/2020, tại phòng họp tầng 2 UBND phường Phúc Đồng, Hội Cựu TNXP Quận Long Biên kiểm tra Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng ngày 30/9/2020, tại phòng họp tầng 2 UBND phường Phúc Đồng, Hội Cựu TNXP Quận Long Biên kiểm tra Hội Cựu TNXP phường  Phúc Đồng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Viết Ân - Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Long Biên; đồng chí Lê Viết Thắng - PCT Hội Cựu TNXP quận Long Biên; cùng các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội; đại diện Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng có đồng chí Lê Ngọc Thanh - Bí thư Đoàn phường, phụ trách Hội Cựu TNXP phường.

Tại buổi kiểm tra, các đồng chí trong đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nội dung kiểm tra gồm: Chương trình, kịch bản Đại hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, tình hình nhân sự, đại biểu dự Đại hội và một số nội dung khác của Đại hội.

Kết quả buổi kiểm tra cho thấy Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng đã chuẩn bị tốt, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; chương trình, kịch bản Đại hội đảm bảo đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích; các nội dung khác phục vụ Đại hội cũng được đảm bảo, dự kiến Đại hội Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào trung tuần tháng 10/2020.

Phát biểu chỉ đạo, tổng hợp ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Viết Ân - Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Long Biên ghi nhận công tác chuẩn bị Đại hội của Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng và nhắc nhở một số nội dung quan trọng trong quá trình tổ chức và sau Đại hội.

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội Cựu TNXP Quận Long Biên và các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Thanh - Bí thư Đoàn phường, phụ trách Hội Cựu TNXP phường sẽ cố gắng tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu TNXP phường Phúc Đồng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.