hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Uỷ ban MTTQ phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đúng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2020.
Ngày đăng 06/10/2020 | 16:20  | Lượt xem: 90

Chiều ngày 06/10/2020, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng. Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đúng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2020.

Chiều ngày 06/10/2020, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng. Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đúng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2020.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên Ban thường vụ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Các đồng chí trong thường trực Ủy ban MTTQ phường; các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể; trưởng Ban công tác mặt trận 09 tổ dân phố.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên Ban thường vụ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2020. Các nội dung được đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên Ban thường vụ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã định hướng trong câu hỏi đối thoại và đề xuất giải pháp, hướng xử lý nội dung câu hỏi. Các ban công tác Mặt trận tổ dân phố thực hiện nộp lại câu hỏi đối thoại cho thường trực MTTQ phường trước ngày 10 tháng 10 năm 2020.