hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận tháng 11 năm 2020.
Ngày đăng 19/10/2020 | 15:21  | Lượt xem: 73

Sáng ngày 19/10/2020, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch liên tịch của UBND - MTTQ phường về việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận tháng 11 năm 2020.

Sáng ngày 19/10/2020, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch liên tịch của UBND - MTTQ phường về việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận  tháng 11 năm 2020.

Dự  và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND phường cùng các ông, bà trong thường trực Ủy ban MTTQ phường; Các ông, bà tổ trưởng tổ dân phố; trưởng Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch của UBND - MTTQ phường về việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận  tháng 11 năm 2020. Thay mặt ban thường trực MTTQ phường đồng chís Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ - Chủ tịch MTTQ phường đã trình bầy nội dung kế hoạch. Yêu cầu Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng tổ trưởng tổ dân phố thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1/ Đăng ký tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 tại tổ dân phố độc lập hay liên tổ dân phố nộp về Ban thường trực MTTQ phường trước ngày 20/10.

2/ Thường trực MTTQ phường chọn tổ dân phố 6+7 làm điểm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020.

3/ Tổ chức thu ủng hộ đồng bào Miền trung bộ do bị ảnh hưởng thiên tai mưa lũ .

4/ Ban công tác thực hiện việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với Đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp năm 2020.

5/ Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng tổ dân phố thực hiện việc bình xét gia đình văn hoá năm 2020.