hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng họp giao ban công tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021
Ngày đăng 25/02/2021 | 17:18  | Lượt xem: 61

Chiều ngày 24/02/2021, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng, Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức họp giao ban tháng công tác Mặt trận tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021

Chiều  ngày 24/02/2021, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng, Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức họp giao ban tháng công tác Mặt trận tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Các ông, bà trong thường trực Ủy ban MTTQ phường; Cùng các ông, bà trưởng Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố.

Tại hội nghị họp giao ban giao ban tháng công tác Mặt trận tháng 02; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021. Thay mặt ban thường trực Uỷ ban MTTQ phường. Đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ - Chủ tịch MTTQ phường đã báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận tháng 01 + 02, tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kết luận và giao nhiệm vụ trong tháng 3. Đồng chí Lê Thanh Uyên - Chủ tịch MTTQ phường, yêu cầu Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng tổ trưởng tổ dân phố thực hiện tốt nội dung tổ chức Hội nghị nhân dân tại tổ dân phố theo tình hình mới (trong công tác phòng, chống dịch Covid-19) không tổ chức đông người; đồng thời lấy ý kiến vào dự thảo Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Phúc Đồng thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với xây dựng tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh, phường văn minh đô thị và thực hiện chủ đề “Dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng. Các ban công tác Mặt trận tổ dân phố thực hiện xong trước ngày 04/3/2021; Thực hiện Công văn số 811-CV/MTTQ, ngày 01/02/2021 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về tổ chức hội nghị kiện toàn Ban công tác Mặt trận theo điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX và hướng dẫn số 01/HD-MTTQ, ngày 22/02/2021 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng về kiện toàn Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, nhiệm kỳ 2021 - 2024. Các ban công tác Mặt trận tổ dân phố thực hiện xong trước tháng 3/2021; Triển khai kế hoạch số 06/KH-MTTQ, ngày 22/02/2021 của Uỷ ban MTTQ phường về việc tổ chức kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam năm 2021. Các ban công tác Mặt trận tổ dân phố thực hiện xong trước ngày 15/4/2021.