hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng kiện toàn chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ngày đăng 07/07/2020 | 15:39  | Lượt xem: 55

Sáng ngày 07/7/2020, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành - Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường; đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Các ông, bà trong thường trực Ủy ban MTTQ phường; Các ông, bà là uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng.

Tại hội nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí Nguyễn Hữu Thế - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng thông qua phương án số 01/PA-MTPĐ, ngày 26/6/2020 về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đối với đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ - Phó chủ tịch MTTQ phường Phúc Đồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua phương án nhân sự cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí cử đồng chí Lê Thanh Uyên là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tiếp theo hội nghị chuyển sang sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2020. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên thường vụ - Chủ tịch MTTQ phường, thông qua báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Kết luận tại Hội nghị đồng chí Vũ Thị Thành - Uỷ viên thường vụ quận uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên yêu cầu Ban thường trực UBMTTQ phường Phúc Đồng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau.

1/ Rà soát các chỉ tiêu, pháp lệnh thu ngân sách phường và các kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020.

2/ Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu đến hết năm 2020 trên địa phường không còn hộ nghèo.

3/ Làm tốt công tác tuyên truyền trong việc giải phóng mặt bằng đường 30m, đồng thời tổ chức giám sát trong công tác hỗ trợ về GPMB, chế độ chính sách và tiến độ thực hiện dự án.

4/ Tuyên truyền vận động các gia đình trong liên gia thực hiện nội dung “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” do UBND quận Long Biên triển khai.

5/ Tuyên truyền các hộ kinh doanh và người dân không sử dụng bếp than tổ ong; không chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường.