hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Mít tinh kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021)
Ngày đăng 17/11/2021 | 07:30  | Lượt xem: 40

Chiều ngày 16/11/2021, tại phòng họp 1, UBND phường, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị mít kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021)

Chiều ngày 16/11/2021, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị mít kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Dự hội nghị  có đồng chí Nguyễn Hữu Khanh – Phó bí thư thường trực đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Quang Toản - Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường; đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng; các đồng chí Ban thường trực Uỷ ban MTTQ; trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội phường; trưởng ban công tác mặt trận và các tổ dân phố đã đến dự hội nghị.

Thay mặt Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng, đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng đã đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (18/11/1930 - 18/11/2021). Tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Xây dựng đô thị văn minh, thực hiện chủ đề Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh" trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng. Trong năm 2021. Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường Phúc Đồng đã phát huy được sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và "Quy chế dân chủ ở cơ sở", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư", cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Xây dựng đô thị văn minh, thực hiện chủ đề Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh", nếp sống văn hóa trong việc tổ chức việc tang; việc cưới; Lễ hội"; "Nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội"; đóng góp công sức xây dựng phường Phúc Đồng ngày càng phát triển vững mạnh.

Ảnh Hội nghị mít tinh kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021)