hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên kiểm tra thanh quyết toán quĩ vì người nghèo và công tác cấp phát hàng hoá cứu trợ cho các đối tượng đợt dịch Covd-19
Ngày đăng 18/06/2020 | 16:40  | Lượt xem: 159

Chiều ngày 18/6/2020, tại phòng họp sô 1 UBND phường Phúc Đồng, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên làm việc với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng về việc kiểm tra thanh quyết toán quĩ vì người nghèo năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, công tác cấp phát hàng hoá cứu trợ cho các đối tượng được nhận trong đợt dịch Covd-19.

Chiều ngày 18/6/2020, tại phòng họp sô 1 UBND phường Phúc Đồng, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên làm việc với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng về việc kiểm tra thanh quyết toán quĩ vì người nghèo năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, công tác cấp phát hàng hoá cứu trợ cho các đối tượng được nhận trong đợt dịch Covd-19.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Thị Thìn - Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Chuyên viên Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên; Đại diện Ban thường trực MTTQ phường có đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Đại diện UBND phường có đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong thường trực Ủy ban MTTQ phường; các đồng chí cán bộ công chức kế toán - LĐTBXH phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng đã báo cáo công tác thực hiện thu quĩ vì người nghèo năm 2020. Tính đến tháng 6 năm 2020 Uỷ ban MTTQ phường đã thu được số tiền 93.190.000đ. Thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Tổng Bí thư  - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phong trào toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tính đến hết tháng 4/2020 số tiền thu được 121.440.000đ cùng một số lương thực, thực phẩm của một số tập thể, cá nhân ủng hộ tặng cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Dương Thị Thìn - Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên đã đánh giá cao trong công tác quản lý thu, chi quỹ vì người nghèo năm 2019, đồng thời cũng ghi nhận những kết quả MTTQ phường Phúc Đồng đạt được trong đợt Thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Tổng Bí thư  - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phong trào toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đây cũng là đợt kiểm tra định kỳ hằng năm vì vậy đồng chí Dương Thị Thìn - Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tiếp tục thực hiện giám sát việc thu, chi quĩ vì người nghèo trong thời tiếp theo.