hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng họp giao ban công tác tháng 11/2020
Ngày đăng 04/11/2020 | 13:43  | Lượt xem: 101

Sáng ngày 04/11/2020, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức họp giao ban công tác tháng 11

Sáng ngày 04/11/2020, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức họp giao ban tháng 11; báo cáo tiến độ triển khai thực hiện KHLT của UBND - MTTQ phường về việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020; Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Dự  và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Các ông, bà trong thường trực Ủy ban MTTQ phường; Các ông, bà trưởng Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố.

Tại hội nghị họp giao ban tháng 11; báo cáo tiến độ triển khai thực hiện KHLT của UBND - MTTQ phường về việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020; Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Thay mặt ban thường trực MTTQ phường, đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ - Chủ tịch MTTQ phường đã báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận tháng 10. Yêu cầu Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng tổ trưởng tổ dân phố thực hiện tốt nội dung đăng ký tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 tại tổ dân phố trong ngày 08/11/2020;  Ban công tác hoàn thiện biên bản việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với Đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp năm 2020; Bảng chấm điểm Ban công tác Mặt trận năm 2020.