hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ủy ban mặt MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo “Kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác Quận uỷ giai đoạn 2020 - 2025” của Đảng uỷ phường Phúc Đồng
Ngày đăng 30/11/2020 | 08:58  | Lượt xem: 83

Sáng ngày 28/11/2020, tại phòng họp tầng 2 UBND phường Phúc Đồng. Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo “Kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác Quận uỷ giai đoạn 2020 - 2025” của Đảng uỷ phường Phúc Đồng

Sáng ngày 28/11/2020, tại phòng họp tầng 2 UBND phường Phúc Đồng. Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo “Kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác Quận uỷ giai đoạn 2020 - 2025” của Đảng uỷ phường Phúc Đồng.

Tới dự hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Quang - Uỷ viên Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường; đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đồng chí Hoàng Hữu Lợi - Phó chủ tịch UBND phường; Các ông, bà trong Ban thường trực - Uỷ viên ủy ban MTTQ phường; trưởng các ngành đoàn thể; Cán bộ chuyên môn; Các ông trưởng Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố.

Tại hội nghị đã được nghe các ông bà Tổ phó tổ xây dựng “Kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy giai đoạn 2020 - 2025” trình bày dự thảo “Kế hoạch của Đảng ủy phường để thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy giai đoạn 2020 -2025”. Tại hội nghị đã có 07 ý kiến đóng góp vào dự thảo “Kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác Quận ủy giai đoạn 2020 - 2025” của Đảng uỷ phường. Cơ bản các ý kiến đều nhất trí với Tên gọi của 3 kế hoạch; về bố cục, thể thức văn bản; những chỉ tiêu xây dựng trong kế hoạch; tiến độ triển khai thực hiện trên các lĩnh vực.

            - Về tên gọi của 03 kế hoạch các đại biểu nhất trí với tên gọi đã được các tổ soạn thảo biên soạn. Chỉ có 1 ý kiến đóng góp cần thêm cụm từ “và phát triển” vào đằng sau cụm từ từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập.

          - Về từ ngữ trong các dự thảo kế hoạch có một cụm từ trong kế hoạch 01 cụm từ “Tinh giản” lên nghiên cứu thay bằng “Tinh giảm” sẽ dễ hiểu hơn.

          - Về bố cục có 01 ý kiến cho rằng dự thảo kế hoạch  01còn thiếu phần khảo sát tình hình thực tế của địa bàn phường từ đó đưa ra kế hoạch thực hiện thì có tính chất riêng của Phúc Đồng hơn, đề nghị ban soạn thảo có thể tham khảo và quyết định.

-  Về các chỉ tiêu: Đa số các đại biểu thống nhất các chỉ tiêu trong 3 dự thảo

Có 03 ý kiến đề nghị làm rõ một số chỉ tiêu trong chương trình 03 về XDCS hạ tầng.

Có 01 ý kiến đề nghị tăng chỉ tiêu Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 80% lên 85%.

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường đã tiếp thu và giải đáp những ý kiến đóng góp và giao Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổng hợp những ý kiến và xây dựng bằng văn bản trình Đảng uỷ phường họp và đưa ra quyết định những ý kiến đóng góp trên./.