hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Công tác lãnh đạo của chi bộ về Thực hiện Chỉ thị 17
Ngày đăng 05/08/2021 | 10:56  | Lượt xem: 191

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, kế hoạch số 72-KH/ĐU ngày 24/7/2021 về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Đảng ủy phường Phúc Đồng.

Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng đã quán triệt, triển khai đến Ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng, trưởng các chi hội, Bí thư chi đoàn và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tổ dân phố thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn để phòng chống dịch Covid-19; đồng thời kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó cấp ủy các chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình người dân đi từ vùng dịch về để yêu cầu thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà theo quy định.

Các tuyến đường không có người qua lại, nhân dân chấp hành công tác PCDB
Các tuyến đường không có người qua lại, nhân dân chấp hành công tác PCDB

Hằng ngày, các đồng chí Bí thư chi bộ cùng các đồng chí trong tổ Covid cộng đồng tham gia làm nhiệm vụ nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không ra ngoài khi không cần thiết; chi bộ 3 đã nhắc nhở 01 trường hợp bán hàng rong trên đường, chi bộ 6 đã nhắc nhở 02 trường hợp từ nơi khác đến vào khu dân cư tổ 6 tiếp thị sữa; chi bộ 8 nhắc nhở một số người dân ra ngoài khi không cần thiết…

Đ/c Bí thư chi bộ 7 nhắc nhở mọi người mua hàng thực hiện giãn cách
Đ/c Bí thư chi bộ 3 và đ/c Phó Bí thư CB 3 tuyên truyền nhắc nhở không bán hàng rong
Đ/c Bí thư chi bộ 6 nhắc nhở, đề nghị 02 người tiếp thị sữa ra khỏi khu dân cư 
Chi bộ 1, chi bộ 2 và các hội đoàn thể chi hội tặng quà hỗ trợ các gia đình thực hiện cách ly y tế

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cấp ủy các chi bộ cần tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị 17-CT/UBND; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện của cán bộ, đảng viên; nắm bắt đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động mất việc làm không có bảo hiểm thất nghiệp, các hộ gia đình khó khăn…để tham mưu cấp trên hỗ trợ giải quyết./.