hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 10 tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021
Ngày đăng 21/11/2021 | 08:13  | Lượt xem: 294

Thực hiện Công văn số 450-CV/QU, ngày 29/10/2021 của Quận ủy Long Biên về việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý.

Ngày 20/11/2021, tại phòng sinh hoạt cộng đồng tòa nhà No17-2 Khu đô thị Sài Đồng, Chi bộ tổ dân phố số 10 đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2021. Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Hương Lan, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 10 và toàn thể đảng viên chi bộ. Tổng số đảng viên chi bộ là 24, dự kiểm điểm 21 đồng chí (3 đồng chí đảng viên được miễn sinh hoạt).

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hương Lan, Bí thư chi bộ thay mặt Chi uỷ chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi bộ tổ dân phố. Các đồng chí đảng viên dự hội nghị đã cơ bản nhất trí với báo cáo kiểm điểm của Chi bộ và có 05 ý kiến đóng góp. Các ý kiến phát biểu thảo luận tập trung làm rõ hơn kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ. Cụ thể, năm 2021, chi bộ đã chỉ đạo việc tuyên truyền, triển khai nhân dân thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid–19 theo chỉ đạo của các cấp. Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch, hướng dẫn của Quận uỷ, Đảng uỷ. Năm 2021, tập thể Chi uỷ chi bộ đã chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với chi bộ, duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng, thực hiện tốt quy chế hoạt động của chi bộ, chỉ đạo tổ dân phố thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đảng viên chi bộ đã nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện tốt các nội dung kế hoạch tu dưỡng đã đề ra. Đồng thời, các ý kiến đóng góp cũng nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: cấp uỷ chi bộ cần kiểm soát tốt hơn việc kiện toàn Trưởng ban công tác mặt trận nghỉ công tác và thành lập chi đoàn thanh niên; Một số đảng viên còn thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến hoặc đóng góp ý kiến còn ngại va chạm chưa có nhiều ý kiến hay để đóng góp vào nội dung sinh hoạt của chi bộ…

Ảnh: Đ/c Nguyễn Hương Lan, Bí thư chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi bộ

Sau khi thực hiện xong kiểm điểm tập thể, Chi bộ tập trung kiểm điểm từng đồng chí đảng viên trong chi bộ. Theo đó, các đồng chí đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân. Hội nghị đã cùng thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí.

Kết thúc phần kiểm điểm từng đồng chí đảng viên, Chi bộ tiến hành biểu quyết đánh giá phân loại đảng viên năm 2021. Kết quả: có 04 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 16 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ./.