hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố số 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố, nhiệm kỳ 2018-2020 và tổ chức bầu Tổ trưởng Tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 25/05/2020 | 11:20  | Lượt xem: 204

Chiều ngày 24/5/2020, tại Phòng sinh hoạt cộng đồng Toà nhà No17-2, Tổ dân phố số 10 phường Phúc Đồng đã tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 và tổ chức bầu Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Uyên – Thường vụ Đảng uỷ, Phó chủ tịch UBMTTQ phường, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lập – Đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường, đồng chí công chức Văn phòng – Thống kê, công an khu vực phường. Về phía tổ dân phố có đồng chí Nguyễn Hương Lan – Bí thư chi bộ, các ông, bà Trưởng Ban công tác mặt trận; tổ phó tổ dân phố, Chi hội trưởng các chi hội, Ban quản trị các toà nhà và cử tri đại diện hộ gia đình Tổ dân phố số 10, phường Phúc Đồng.

Ảnh: Hội nghị Tổng kết hoạt động Tổ dân phố số 10, nhiệm kỳ 2018-2020

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lực, tổ phó tổ dân phố đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo nêu rõ: trong nhiệm kỳ 2018-2020, tổ dân phố 10 luôn đoàn kết thống nhất trong hành động, tôn trọng ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân với tinh thần cầu thị; Hàng năm căn cứ vào Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ, kế hoạch của UBND phường và tình hình thực tế của tổ dân phố, lãnh đạo tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách điều hành, giám sát việc thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, hàng năm số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt trên 95%; Số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa đều đạt trên 90%. Nhiệm kỳ qua, tổ dân phố có trên 250 em đạt học sinh giỏi các cấp.... Cử tri dự hội nghị cơ bản đã nhất trí với nội dung báo cáo tham gia vào giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu hàng năm được giao, tham gia vào xây dựng quy ước của tổ về Vệ sinh môi trường, TTĐT; phân tích điểm hạn chế của nhiệm kỳ trước trong công tác xây dựng gia đình văn hoá đề ra giải pháp để khắc phục.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Lực, tổ phó tổ dân phố số 10 trình bày báo cáo tổng kết Tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Để chuẩn bị bầu cử chức danh tổ trưởng Tổ dân phố, tổ dân phố số 10 đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác bầu cử.  Ban công tác mặt trận đã tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình các bước về công tác nhân sự, thống nhất cùng cấp ủy chi bộ và báo cáo thường trực UBND – UBMTTQ phường Phúc Đồng và báo cáo tại hội nghị cử tri để bầu ra người thật sự có uy tín và năng lực, tiếp tục điều hành tốt mọi công việc ở tổ dân phố theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội. Tổ bầu cử đã thực hiện niêm yết công khai tại các toà nhà chung cư danh sách ứng cử viên, cử tri và tài liệu văn bản liên quan đến công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri nghiên cứu, lựa chọn người có uy tín, đủ tiêu chuẩn tham gia công tác tổ dân phố.

Với tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân, các cử tri đại diện hộ gia đình của tổ dân phố đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bầu tổ trưởng tổ dân phố, thực hiện qui trình bỏ phiếu theo đúng qui định, hướng dẫn, công tác an ninh trật tự được đảm bảo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở …

Ảnh: Cử tri tổ dân phố số 10 bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022
Cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 tại tổ dân phố số 10 đã thành công tốt đẹp, tiến hành chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao và đã bầu Tổ trưởng tổ dân phố là ông Nguyễn Văn Lực, sinh năm 1947 với 165/306 cử tri bầu, đạt 53,92%. Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, tình hình an ninh trật tự ổn định, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan công tác bầu cử./.