hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố số 10 tháng 10/2020
Ngày đăng 05/10/2020 | 14:20  | Lượt xem: 86

Chiều ngày mùng 03/10/2020, tại nhà sinh hoạt cộng đồng toà nhà No17-2, chi bộ tổ dân phố số 10 tổ chức sinh hoạt Chi bộ để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ chi bộ tháng 10/2020

Chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Hương Lan, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 10 và toàn thể đảng viên chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã thông qua các văn bản tuyên truyền của Thành ủy, Quận ủy; Báo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Đảng uỷ phường tháng 9/2020; đồng thời đánh giá kết quả kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ tháng 9/2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020. Cụ thể: Chi bộ đã tập trung thực hiện tốt công tác thu thuế đất phi nông nghiệp; Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết; Công  tác quản lý TTĐT, VSMT, công tác thực hiện chủ đề“Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”; Công tác tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em; Đánh giá tư tưởng của đảng viên, quần chúng; thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hương Lan - Bí thư Chi bộ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ tháng 9/2020

Cũng tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã triển khai nhiệm vụ tháng 10/2020, chi bộ sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện thu thuế đất phi nông nghiệp; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác TTĐT, VSMT, phòng chống thiên tai, cháy nổ, đảm bảo an toàn thực phẩm; nội dung giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với các đồng chí Phạm Văn Hòa và đồng chí Phạm Thành Trung

Kết thúc buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã thống nhất với kết quả đánh giá thực hiện Nghị quyết tháng 9 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 10/2020. Đảng viên Chi bộ đã biểu quyết 100%  nhất trí thông qua kết luận về thực hiện các nhiệm vụ tháng 10/2020./.