hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)
Ngày đăng 09/11/2020 | 10:18  | Lượt xem: 139

Ngày 08/11/2020, 09 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 08/11/2020, 09 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Về dự và động viên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư 918 có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Quang Toản -  Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường; đồng chí Lê Thanh Uyên - Uỷ viên ban thường vụ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng, cùng tham dự tại 4 khu dân cư còn lại trên địa bàn phường có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ; trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí  thành viên trong ban chỉ đạo "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phường, các đồng chí cán bộ UBND phường; các đồng chí bí thư chi bộ; tổ trưởng; trưởng ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể các tổ dân phố trên địa bàn phường cùng đông đảo nhân dân trong các tổ dân phố đã đến dự ngày hội.

Trong không khí sôi nổi của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cán bộ và nhân dân phường Phúc Đồng đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (18/11/1930 - 18/11/2020). Tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Xây dựng đô thị văn minh, thực hiện chủ đề Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh". Cùng với quá trình phát triển của MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng và MTTQ Việt Nam quận Long Biên trong giai đoạn mới, đồng hành với công cuộc đổi mới xây dựng Phường Phúc Đồng phát triển toàn diện, MTTQ Việt Nam Phường Phúc Đồng đã phát huy được sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và "Quy chế dân chủ ở cơ sở", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư", cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Xây dựng đô thị văn minh, thực hiện chủ đề Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh", nếp sống văn hóa trong việc tổ chức việc tang; việc cưới; Lễ hội"; "Nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội"; đóng góp công sức xây dựng phường Phúc Đồng ngày càng phát triển vững mạnh.

Tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, địa bàn dân cư đa dạng, phong phú với tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, làm đẹp thêm đạo lý tình làng nghĩa xóm. Ban Công tác mặt trận khu dân cư đã tổ chức đăng ký giao ước thi đua giữa các tổ dân phố trên địa bàn để làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Tổ chức bình xét gia đình văn hóa tỷ lệ đạt trên 91%, tổ dân phổ văn hóa đạt trên 70%. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư thuộc Phường Phúc Đồng xác định tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, bằng hành động thiết thực, tăng cường đoàn kết hơn nữa và phát huy nội lực, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày một phát triển, "Sáng - xanh- sạch - đẹp", không có tệ nạn xã hội, không có mê tín dị đoan, thực hiện dân chủ và giữ gìn kỷ cương, pháp luật.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2020