hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 10 tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020
Ngày đăng 30/11/2020 | 08:13  | Lượt xem: 56

Thực hiện kế hoạch số 11 – KH/ĐU, ngày 11/11/2020 của Đảng ủy phường Phúc Đồng về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020.

Ngày 28/11/2020, tại phòng sinh hoạt cộng đồng tòa nhà No17-2 Khu đô thị Sài Đồng, Chi bộ tổ dân phố số 10 đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2020. Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Hương Lan, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 10 và toàn thể đảng viên chi bộ. Tổng số đảng viên chi bộ là 21, dự kiểm điểm 20 đồng chí (1 đồng chí đảng viên được miễn sinh hoạt).

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hương Lan, Bí thư chi bộ thay mặt Chi uỷ chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi bộ tổ dân phố. Các đồng chí đảng viên dự hội nghị đã cơ bản nhất trí với báo cáo kiểm điểm của Chi bộ và có 03 ý kiến đóng góp. Các ý kiến phát biểu thảo luận tập trung làm rõ hơn kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ. Cụ thể, năm 2020, chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và chỉ đạo tốt công tác tổng kết hoạt động tổ dân phố, nhiệm kỳ 2018-2020 và bầu cử tổ trưởng dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022. Chỉ đạo việc tuyên truyền, triển khai nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của các cấp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch, hướng dẫn của Quận uỷ, Đảng uỷ. Năm qua, tập thể Chi uỷ chi bộ đã chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với chi bộ, duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng, thực hiện tốt quy chế hoạt động của chi bộ, chỉ đạo tổ dân phố thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đảng viên chi bộ đã thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện tốt các nội dung kế hoạch tu dưỡng đã đề ra. Đồng thời, các ý kiến đóng góp cũng nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: cấp uỷ chi bộ cần kiểm soát tốt hơn việc thực hiện kết quả các nghị quyết hàng tháng; Một số đảng viên còn thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến hoặc đóng góp ý kiến còn ngại va chạm chưa có nhiều ý kiến hay để đóng góp vào nội dung sinh hoạt của chi bộ; Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Hương Lan, Bí thư chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi bộ

Sau khi thực hiện xong kiểm điểm tập thể, Chi bộ tập trung kiểm điểm từng đồng chí đảng viên trong chi bộ. Theo đó, các đồng chí đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân. Hội nghị đã cùng thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí.

Kết thúc phần kiểm điểm từng đồng chí đảng viên, Chi bộ tiến hành biểu quyết đánh giá phân loại đảng viên năm 2020. Kết quả: có 04 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 16 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ./.