học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng 18/04/2022 | 07:45  | Lượt xem: 44
Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 95 năm ngày Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, xuất bản Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một tài...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học và làm theo Bác ở Hà Nội

Ngày đăng 10/03/2022 | 07:53  | Lượt xem: 115
.