học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay

Ngày đăng 28/10/2020 | 10:03  | Lượt xem: 44
(TG) - Sinh ra từ Nhân dân; sống và hoạt động cách mạng trong lòng dân; cuối đời lại muốn trở về với Nhân dân, Hồ Chí Minh khảm trong di sản của mình hạt ngọc lung linh tỏa sáng, đó là tư tưởng...

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: Từ khát vọng đến hiện thực

Ngày đăng 06/10/2020 | 09:03  | Lượt xem: 49
.

Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập

Ngày đăng 06/10/2020 | 08:57  | Lượt xem: 43
.

Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập

Ngày đăng 08/09/2020 | 04:22  | Lượt xem: 89
.

Xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh theo Di chúc

Ngày đăng 29/07/2020 | 12:30  | Lượt xem: 77
.

Thực hiện Di chúc của Bác gắn với trách nhiệm nêu gương

Ngày đăng 28/07/2020 | 08:30  | Lượt xem: 68
.