học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

Ngày đăng 02/03/2020 | 09:34  | Lượt xem: 65
.

Định hướng chiến lược trong thư Bác gửi cho cán bộ ngành Y tế

Ngày đăng 26/02/2020 | 10:17  | Lượt xem: 63
.

Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo Di chúc

Ngày đăng 10/02/2020 | 08:28  | Lượt xem: 58
.

Nhân ngày gia đình Việt Nam:Nhớ lời Bác Hồ dạy về gia đình

Ngày đăng 28/06/2019 | 03:14  | Lượt xem: 131
Gia đình luôn là nơi khởi nguồn và hình thành nhân cách của mỗi con người. Tình cảm gia đình là cơ sở tốt đẹp, bền vững của lòng yêu nước, yêu dân. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm, đề cao vai trò...