học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ

Ngày đăng 15/10/2017 | 10:40  | Lượt xem: 565
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Trong di sản vô giá tư tưởng Hồ Chí Minh, có một bộ phận quan trọng là tư tưởng của Người về phụ nữ đã và...

Từ tư tưởng dân vận của Bác Hồ nghĩ về công tác dân vận hiện nay

Ngày đăng 04/10/2017 | 10:36  | Lượt xem: 205
Những tư tưởng đầu tiên của Bác Hồ về công tác dân vận được phát triển một cách hoàn chỉnh trong bài báo “Dân vận” đăng trên tờ Sự Thật ngày 15 tháng 10 năm 1949.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cao tuổi Việt Nam

Ngày đăng 01/10/2017 | 03:39  | Lượt xem: 156
"Trách nhiệm đối với quốc gia của phụ lão chúng ta thật là nặng nề. Nước nhà mạnh, yếu, mất, còn, phụ lão đều có trách nhiệm gánh vác hết sức trọng đại”.

Bác Hồ với phong trào đền ơn đáp nghĩa

Ngày đăng 23/07/2017 | 05:24  | Lượt xem: 325
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phần dành cho thương binh, gia đình liệt sĩ, những người từng chịu nhiều hi sinh, mất mát trong...

Quận ủy Long Biên quyết liệt chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày đăng 17/02/2017 | 03:38  | Lượt xem: 9605
Ngày 10/02/2017, Ban Thường vụ quận ủy ban hành hướng dẫn số 08-HD/QU về xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trên...

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:02  | Lượt xem: 12853
Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU, ngày 08/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:31  | Lượt xem: 4433
Ngày 19/8/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày...

tin bài xuống phường

Ngày đăng 26/11/2015 | 03:34  | Lượt xem: 158
svs

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh ( Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2015)

Ngày đăng 05/09/2015 | 10:19  | Lượt xem: 289
- Người đã xác định đường lối " kháng chiến, kiến quốc"; "thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược";  lãnh đạo Nhân dân ta đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,...

Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Thanh, thiếu niên, nhi đồng

Ngày đăng 01/08/2015 | 04:15  | Lượt xem: 281
     Bác Hồ thăm trường mẫu giáo Mầm Non, tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/12/1961 (Ảnh tư liệu). 1. Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan, ...