hội chữ thập đỏ

Địa chỉ:  Số 247B - phố Nguyễn Văn Linh – Phúc Đồng - Long Biên – Hà Nội

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội của Nhà nước, trong các lĩnh vực; Cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa; Chăm sóc giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn vươn lên hòa nhịp cộng đồng.

- Tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Sơ cấp cứu, hiến máu cứu người; Trồng và sử dụng cây thuốc nam; Vệ sinh phòng bệnh; Bảo vệ môi trường; Phòng chống tệ nạn xã hội…

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, làm nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và người tình nguyện Chữ thập đỏ.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Cơ cấu, tổ chức:

- Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường gồm 15 ủy viên. Trong đó:

+ Ban thường vụ có 3 đồng chí (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 ủy viên)

- Chi hội trực thuộc bao gồm: 15 chi hội (10 chi hội tổ dân phố,03 chi hội nhà trường, 01Chi  Hội Cơ quan Phường, 01 Chi hội Trạm y tế Phường).

C. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Hội Chữ thập đỏ phường đã được Hội Chữ thập đỏ Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội; Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên và các Bộ, ban ngành tặng nhiều bằng khen và giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, cụ thể:

* Năm 2004:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận  Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CTĐ năm 2004.

* Năm 2005:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuát sắc trong công tác  hội năm 2005.

Năm 2006:

- Bằng khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo.

*Năm 2007:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong  công tác hiến máu nhân đạo năm 2007.

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành  tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2007.

*Năm 2008:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành  tích xuât sắc trong phong trào Chữ thập đỏ năm 2008.

- Bằng khen của Bộ Y Tế tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2008.

* Năm 2009:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ năm 2009.

- Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2009.

- Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo năm 2009, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh.

* Năm 2010:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ năm 2010.

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2010.

*Năm 2011:

- Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2011.

- Giấy khen Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2011.

* Năm 2012:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2012.

* Năm 2013:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2013.

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2013.

* Năm 2014:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2014.

* Năm 2015:

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015.

- Giấy khen của Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng là tập thể xuất sắc trong công tác thi đua năm 2015.

* Năm 2016:

- Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016.

- Giấy khen của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2016.

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ quận Long Biên nhiệm kỳ 2010-2016.

* Năm 2017:

- Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017.

- Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên tặng Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Đồng là đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2017.