hội cựu thanh niên xung phong

1. Cơ cấu tổ chức:

- Cơ cấu Hội cựu TNXP phường gồm:

- Số lượng ủy viên Ban chấp hành 05 đ/c

2. Lãnh đạo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Lê Ngoc Thanh

 Bí thư Đoàn, Phụ trách hội

 0986817067

3.  Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

- Hội tập hợp, đoàn kết cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, tiến hành các hoạt động nghĩa tình đồng đội.- Tiến hành các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần hỗ trợ cho chính quyền giải quyết các tồn động về chính sách đối với các cựu TNXP.- Động viên nhau phát huy bản chất, truyền thống TNXP, góp phần cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần xung phong - tình nguyện phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới quê h­ương, đất nước.

* Nhiệm vụ:

- Động viên, giúp đỡ hội viên phấn đấu vượt lên hoàn cảnh để có cuộc sống khỏe, sống vui, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã Hội. Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa tình trạng đói nghèo trong gia đình cựu TNXP.- Phát huy truyền thống, bản chất TNXP, động viên sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã Hội phát động. Cùng Mặt trận, các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã Hội, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.- Phát hiện các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với cựu TNXP, giúp chính quyền thẩm định và xác lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiến hành thu thập thông tin về nơi đồng đội đã hy sinh, tổ chức đi tìm và quy tập hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ. - Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành các biện pháp giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống của lực lượng TNXP đối với thanh, thiếu niên.

4. Thành tích

Từ năm 2010 đến nay, Hội cựu TNXP phường được Quận khen thưởng:

- Giấy khen của Hội Cựu TNXP Quận Long Biên các năm 2010; 2011; 2012; 2013.

- Năm 2016: Giấy khen của Hội Cựu TNXP Quận Long Biên vì đã tham gia tích cực các phong trào xây dựng tổ chức hội và hoạt động nghĩa tình đồng đội năm 2016

- Năm 2017: Giấy khen của Hội Cựu TNXP Quận Long Biên vì đã có thành tích xuất sắc năm 2017